Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN: 
-    Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: Chủ tài khoản Trần Nguyễn Kim Phượng - Ngân Hàng ACB - STK 34796868
-    Nội dung Chuyển khoản: Số điện thoại mua hàng + mã đơn hàng.  
Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12 tiếng chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng.

Sau khi Bigsizecattuong.vn nhận được thanh toán sẽ xuất hóa đơn hoặc chứng từ gởi qua mail cho khách hàng trong quá trình mua hàng.

Giỏ hàng